Polityka prywatności

KĘDZIORA SP. Z O.O. w Sochaczewie, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią̨, iż:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest KĘDZIORA SP. Z O.O. w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Gwardyjska 14

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się̨ skontaktować poprzez adres email biuro@kedziora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe mogą̨ być przekazywane dostawcom usług IT przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie administratora, dostawcy usług kurierskich, pocztowych i przewozowych oraz innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zlecenia lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie. W oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani / Panu również̇ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się̨ ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zapytania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.